Særlige vidensområder

Skoleledelse, skoleudvikling, pædagogisk ledelse, skoleorganisering, proces- og forandringsledelse, læringsmål og feedback, samskabelse og den åbne skole.

Ansættelser

Diplom i ledelse

Bopælskommune

Esbjerg Kommune

Spørg konsulenten

dorthe.rohwer@stukuvm.dk

Telefon

3392 5374, onsdag til fredag

Biografi

Jeg er læreruddannet fra Esbjerg Seminarium i 1991 og var lærer frem til 2013. I januar 2014 blev jeg skoleleder med den konkrete opgave om at implementere skolereformen med fokus på at finde de gode løsninger i tæt samarbejde med medarbejdere, forældre og skolebestyrelse. Jeg har siden da været medlem af skolelederforeningens bestyrelse i Billund Kommune. I januar 2017 fik jeg diplom i ledelse.

I min ledelse er følgende nøgleord centrale: pædagogisk ledelse, værdibaseret ledelse, ledelsesbaseret coaching, meningsskabelse, forandringsledelse, styring og proces med fokus på struktur, organisering samt systematik og feedback. Samtidig er jeg optaget af samskabelse på tværs – skole, forvaltning, forældre, elever, samfund og har særlig erfaring med politisk-strategisk skolesammenlægning – at gå fra to til en samt om at skabe det fælles tredje.

Sidst opdateret: 8. februar 2019