Hop til indhold

Ann Cherie Thulstrup

Særlige vidensområder

Modtagelse af nyankomne, dansk som andetsprog, tosprogede børn og forældresamarbejdet.

Ansættelser

Lærer

Bopælskommune

Holbæk

Spørg konsulenten

ann-cherie.thulstrup@stukuvm.dk

Telefon

3392 5131, træffes onsdag-fredag

Biografi

Jeg blev uddannet lærer fra Holbæk Seminarium i 2008 med linjefagene dansk, dansk som andetsprog, biologi og kristendomskundskab/religion. Jeg har siden 2007 været ansat på Holbæk By Skole, afdeling Absalon, hvor jeg primært har undervist i modtagelsesklasserne på alle trin. Jeg har fra 2009 været tosprogsvejleder med fokus på dansk som andetsprog som en dimension i fagene. Fra 2011-13 tog jeg uddannelsen som skole-hjemvejleder for nydanske forældre. Siden 2014 har jeg været koordinator for modtagelsesklasser.

Sidst opdateret: 29. juni 2020