Hop til indhold

Ann Cherie Thulstrup

Særlige vidensområder

Læringskonsulent: Modtagelse af nyankomne, dansk som andetsprog, tosprogede børn og forældresamarbejdet. Regelgrundlaget for organisering og undervisning i dansk som andetsprog. Sproglig udvikling i fagene.

Uddannelse

Lærer. Uddannet skole-hjemvejleder for nydanske forældre.

Spørg konsulenten

ann-cherie.thulstrup@stukuvm.dk

Telefon

3392 5131, træffes onsdag-fredag

Sidst opdateret: 30. juni 2021