Hop til indhold

Anja Kristine Hvidberg Olsen

Særlige vidensområder

Tidlig indsats – inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud, Marte Meo, videoanalyse & udviklingsstøttende kommunikation, Theraplay/ Sunshine Circle – neuroaffektiv udviklingspsykologi, PPR & Tværsektorielt samarbejde, Udviklingsprojekter.

Ansættelser

Cand. Pæd. I Pædagogisk Psykologi, DPU- Aarhus Universitet. Professionsbachelor i pædagogik, Certificeret Marte Meo- terapeut & Supervisor.

Bopælskommune

København

Spørg konsulenten

Anja.Kristine.Hvidberg.Olsen@stukuvm.dk

Telefon

3392 5745, træffes torsdag-fredag

Biografi

Jeg har en kandidat i pædagogisk psykologi og en professions bachelor i pædagogik. Derudover er jeg Marte Meo supervisor og uddanner Marte Meo terapeuter, som kvalificeres i forhold til at kunne observere, analysere, vurdere, evaluere og formidle en udviklingsstøttende kontakt i alle typer samspil igennem brug af videooptagelser.

Jeg har en baggrund som pædagog indenfor både almen – og specialområdet. Jeg har blandt andet arbejdet med varetægtsfængslede unge på en sikret afdeling og været ansat som familiebehandler.

For nuværende er jeg ansat som Pædagogisk proceskonsulent i PPR Høje Taastrup. Her faciliterer jeg udviklingsprocesser i dagtilbud og rådgiver og vejleder lærere og pædagoger. Endvidere er jeg indehaver af Relationsformidlerne og udbyder foredrag vedr. konflikthåndtering, relationskompetence og understøttelse af børns følelsesmæssige udvikling.

Sidst opdateret: 19. august 2020