Hop til indhold

Særlige vidensområder

Læringskonsulent for børnehaveklassen. Sprogtilegnelse, sprogpædagogik og sprogvurdering.

Ansættelser

Folkeskolelærer og været på en heldagsskole for elever med socio- emotionelle vanskeligheder.

Bopælskommune

Odense

Spørg konsulenten

Anja.Heymann.Boehnke@stukuvm.dk

Telefon

4021 3834

Biografi

Jeg er uddannet lærer, læsevejleder, har moduler i specialpædagogik samt en diplomuddannelse i Offentlig ledelse.

Ud over det har jeg haft et særligt fokus på børns sprogtilegnelse og børns udvikling. Jeg har vejledt og rådgivet omkring emnet, samt udarbejdet læseplaner. Jeg har tilegnet mig viden om børn med forskellige diagnoser, bl.a. ADHD og relationelle tilknytningsforstyrrelser, og omsat det til metoder i arbejdet, gennemført screening af elever med motoriske vanskeligheder. Udarbejdet handleplaner, udviklet og håndteret nye arbejdsmetoder både inden for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Været med til at udvikle og implementere aktionslæring, Co-teaching og professionelle læringsfællesskaber, hvor data har været et stort omdrejningspunkt.

Sidst opdateret: 19. marts 2021