Hop til indhold

Torsdag den 1. december kl. 14:30-16:00
Fredag den 9. december kl. 14:30-16:00
Torsdag den 15. december kl. 14:30-16:00

Nationalt Videncenter for Læsning og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet holder temaforløb om sprogforståelsesvanskeligheder.

Ved hjælp af faglige oplæg og samtaleværktøjer bliver deltagerne klædt på til at kortlægge, drøfte og ideudvikle deres skoles indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder i indskolingen. 
Temaforløbet henvender sig til indskolingsteams af pædagogiske ledere, lærere, børnehaveklasseledere, skolepædagoger, vejledere og andre ressourcepersoner.

En skole skal tilmelde sig som én deltager og får dermed ét login til det virtuelle temaforløb. Deltagere fra en skole deltager ved at sætte sig sammen i et lokale med stor skærm med ét login og følger de tre temaeftermiddage sammen, reflekterer sammen og laver øvelser sammen.

TilmeldingslinkSidst opdateret: 6. oktober 2022