Hop til indhold

Deltag i et gratis temaforløb med tre temadage, der giver inspiration til arbejdet med at organisere den forebyggende indsats i børnehaveklasse og 1. klasse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udbyder i samarbejde med Professionshøjskolen VIA, Københavns Professionshøjskole og Rambøll to temaforløb om forebyggelse af afkodningsvanskeligheder i indskolingen.

Formålet med temaforløbet er at bidrage til arbejdet med at give alle børn en god start på deres læseudvikling – også dem der er i risiko for at udvikle afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. De tre temadage i hvert temaforløb sætter fokus på organisering og forældresamarbejde både i den fælles klasseundervisning, i mindre grupper og i supplerende indsatser. De enkelte temadage følges op af mellemrumsarbejde, som giver mulighed for at arbejde videre med temadagenes indhold.  

Hver skole tilmelder tre til ti personer i en samlet tilmelding. De tre til ti personer skal kunne deltage alle tre temadage i temaforløbet. Det er en forudsætning for deltagelse, at mindst én deltager pr. skole har ledelsesansvar i indskolingen.

Datoer og tider

Der afholdes to gratis online-temaforløb på Zoom med hver tre indholdsmæssigt sammenhængende temadage. For tilmelding klik på nedenstående: Temaforløb 1 eller Temaforløb 2 afhængig af hvilke dage, I kan deltage.

Tilmelding

Tilmelding lukker ved 150 deltagere pr. temaforløb.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 11. februar 2021

Program

Program bliver sendt efterfølgende.

Link til tilmelding

Link til tilmelding til temaforløb 1: Onsdag d. 17. marts, onsdag d. 7. april og onsdag d. 19. maj fra kl. 9:00-14:00 (conferencemanager.dk)

Link til tilmelding til temaforløb 2: Torsdag den 18. marts., torsdag den 8. april og torsdag den 20. maj kl. 9:00-14:00 (conferencemanager.dk)

cks.grund@stukuvm.dk

Sidst opdateret: 16. april 2021