; Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder i forbindelse med udvikling af nyt materiale en temadag om anbragte børn og unges deltagelsesmuligheder, faglige progression og trivsel i skolen. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet står bag udviklingen et nyt inspirationsmateriale, der skal understøtte skoler i at opbygge et beredskab og systematiske indsatser, der bidrager til at sikre anbragte børn og unges deltagelsesmuligheder, faglige progression og trivsel i skolen.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 10. januar 2020