Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afholder temadag om fravær, sygeundervisning samt prøve på særlige vilkår og fritagelse. På temadagen formidles juridisk og pædagogisk vejledning inden for de tre temaer.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil fortælle om regler, bekendtgørelser og vejledninger om fravær, sygeundervisning samt prøve på særlige vilkår og fritagelse.

En skole, en kommune og læringskonsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil give inspiration til arbejdet med fravær, sygeundervisning samt prøve på særlige vilkår og fritagelse.

Og endelig vil dagen byde på oplæg om skoleangst og aversioner mod skolen samt skolefravær og skolekultur.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig:

Sidst opdateret: 10. januar 2020