; Hop til indhold

PPR spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre fokus på børn og unges udvikling, trivsel og læring forud for placering og foranstaltninger. Der trækkes i PPR fra mange sider med en forventning om hjælp til bl.a. fraværs- og diagnose-problematikker, forældre¬samarbejde og inddragelse af børns perspektiver mv.

Deltagerbetaling

  • 2-dags konference - pris 1.115 kr.
  • 2-dags konference og 1 overnatning - pris 1.955 kr.
  • 2-dags konference og 2 overnatninger - pris 2.795 kr.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 10. januar 2020