; Hop til indhold

Læringskonsulenterne samarbejder med kommuner og skoler om at gå nye veje i forhold til at styrke børn og unges læring, trivsel og deltagelsesmuligheder i inkluderende læringsmiljøer, så der skabes chancelighed for alle børn og unge.

På konferencen formidles viden, metoder og redskaber i forhold til, hvordan man kan styrke inkluderende læringsmiljøer gennem inddragelse af børn og forældres perspektiver, samarbejde mellem almen- og specialområdet, det tværprofessionelle samarbejde, dialogisk visitation og ved at arbejde med relationer og konfliktløsning.

Hør blandt andet om

  • Hvordan man kan styrke læring, trivsel og deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner ved at inddrage børnene og forældrenes perspektiver og derigennem skabe nye handlemuligheder og bæredygtige løsninger, hvor børn og forældre ser mening, oplever sig hørt og inddraget, samt har tillid til den hjælp de professionelle gerne vil tilbyde.
  • Hvordan man kan styrke kvaliteten af undervisningen i specialtilbud gennem et større samarbejde mellem almen- og specialområdet samt systematisk feedback mellem ledelsen, lærere og børn, så børnene udvikler både personlige, sociale og faglige kompetencer.
  • Hvordan inddragelse af flere professioner i det tværprofessionelle samarbejde gør det muligt at betragte børnenes udfordringer med forskellige perspektiver og dermed understøtte muligheden for at iværksætte tidlige forebyggende indsatser.
  • Hvordan man gennem dialogisk visitation understøtter, at børn og unge i udsatte positioner får den nødvendige støtte i almenskolen eller får en tidsbegrænset henvisning til specialområdet og kan vende tilbage til almenområdet igen, hvis de har udviklet de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer.
  • Hvordan man kan styrke et godt undervisningsmiljø ved at arbejde med relationer og konfliktløsning samt inddragelse af børns perspektiver, så man ser med børnene i stedet for at se på børnene. Og hvordan man som professionel kan stille sig kritisk undersøgende og nysgerrig over for egen praksis og undersøge, hvad det er, barnet prøver at fortælle med sin adfærd, når det i bekymrende grad optræder med andet end engagement og trivsel i skolen.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 10. januar 2020