Vi har fokus på, hvordan den pædagogiske praksis understøtter børnenes demokratiske dannelse.

Videnspersoner giver inspiration til, hvordan pædagogisk personale i dagtilbud kan arbejde med at omsætte viden i praksis, samt videreudvikle og kvalificere den pædagogiske praksis i forhold til at styrke børnenes robusthed og klæde børnene på til medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati.

Herunder vil temadagen have et stærkt fokus på at demokrati skabes i mødet mellem børnene og mellem børnene og det pædagogiske personale samt, hvordan sproget til og om børn har betydning for deres adfærd. Dette med henblik på at styrke børn og unges modstandskraft.

Det er gratis at deltage.

Kontaktperson: Betina Kjær Klinggaard Nielsen –
E-mail: betina.kjaar.klinggaard.nielsen@stukuvm.dk.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 10. januar 2020