Vi skal se på, hvordan faglærere kan arbejde målrettet med udvikling af elevernes mundtlige og skriftlige færdigheder i fagundervisningen – både i de naturfaglige fag og de humanistiske fag med fokus på ordforråd, begrebsudvikling og tekstforståelse.

Derudover vil deltagerne blive præsenteret for redskaber til, hvordan de kan arbejde med kapacitetsopbygning af hele skolen i forhold til sproglig udvikling.

Der bliver mulighed for at afprøve en kapacitetsmodel og et dialogredskab, der kan tilpasses den enkelte skole.Tilmeld dig

Sidst opdateret: 11. april 2019