At få afdækket sin ordblindhed er et stort og positivt skridt for mange ordblinde elever, men hvordan kan læsevejlederen og underviseren tilrettelægge et skoleforløb, der skaber trivsel og som sætter gang i læse- og skriveudviklingen hos den ordblinde elev?

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 10. januar 2020