; Hop til indhold

Læringskonsulenterne fra Undervisningsministeriet og Astra inviterer til bedømmerkursus i forbindelse med den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Formålet er at sikre en ensartet vurdering af elevernes naturfaglige kompetence til sommerens prøve. Kurset retter sig derfor mod lærere og censorer, der skal have elever til prøve til sommer.

På kurset vil deltagerne blive præsenteret for udfordringer med at vurdere naturfaglig kompetence og tegn på kompetence, de kan se efter under prøven.

Deltagerne vil undervejs skulle vurdere, reflektere og diskutere videofilmede elevpræstationer i prøvelignende situationer og blive inspireret til og selv udarbejde prøverelevante uddybende spørgsmål.

Det koster 50 kr. plus moms at deltage på kurset. Beløbet opkræves efter kurset.

fp@stukuvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 10. januar 2020