Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) inviterer lærere, pædagoger, SSP-medarbejdere, ledere og kommunale medarbejdere til temadag om børn og unges kritiske tænkning og demokratiske muligheder.

Dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og fritidsinstitutioner står i dag i et spændingsfelt imellem lokale udfordringer, samfundets forventninger, værdier i en global verden, en øget uro for fremtiden og mindre tillid til demokratiet. Gruppefjendtlighed, fordomme og had splitter og ekskluderer mange steder. Dette udfordrer demokratiet og tanken om, at alle mennesker skal have en stemme og mulighed for at kunne deltage. Forebyggende og opbyggende arbejde er derfor i dette lys en grundlæggende del af institutionernes indsats for at styrke demokratiske kompetencer og bidrage til medborgerskab for alle, og målet med denne dag er netop at give praksisnær inspiration til dette arbejde.

Formålet med dagen er, at deltagerne igennem oplæg, dialog og workshops får en smagsprøve på, hvordan man gennem udvikling af medborgerskabskompetencer er med til at forebygge radikalisering og negativ social kontrol.

Målet er således, at deltagerne oplever sig bedre rustet til dette arbejde og har en viden om, hvordan undervisningsministeriets læringskonsulenter kan understøtte praksis, hvad enten man er leder, lærer, pædagog, konsulent eller anden aktør, der arbejder med forebyggelse.

Deltagelse i temadagen er gratis.

Se tilsvarende arrangement i Aarhus

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 10. januar 2020