; Hop til indhold

Forebyggelse af frafald er et centralt mål for erhvervsuddannelserne, som kalder på fokuserede og prioriterede indsatser. På temadagen præsenteres og perspektiveres Rambølls kortlægning af viden om indsatser, der har dokumenteret effekt på realisering af eud-reformens klare mål.

Målet med dagen er, at deltagerne får viden om evidensbaserede indsatser og inspiration til, hvordan den enkelte erhvervsskole kan forebygge frafald med konkrete aktiviteter.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 10. januar 2020