; Hop til indhold

Der er etableret forsøgsprøver i fagene medier, billedkunst og musik frem til 2019. Derfor udbyder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en temadag, der skal give viden om og inspiration til, hvordan man på den enkelte skole kan arbejde hen imod prøverne i de enkelte fag.

Temadagen har til formål at synliggøre de praktisk musiske valgfag i overbygningen. Desuden skal temadagen formidle viden om mål og indhold i fagene og give inspiration til, hvordan praksis i fagene kan se ud. Dagen indledes med et fælles oplæg og derefter arbejder deltagerne i workshops med fokus på de enkelte fag.

Temadagen vil desuden komme ind på:

  • Motivation og praktisk musiske fag i overbygningeN
  • Overgange til ungdomsuddannelser
  • Praksisfaglighed

Målgruppen for temadagen er pædagogiske konsulenter, ledere, UU-vejledere, medarbejdere i det pædagogiske læringscenter og lærere i de praktisk musiske fag.

For et godt udbytte af dagen vil det være en fordel at skolens ledelse deltager sammen med centrale medarbejdere fra skolen.

Deltagelse i temadagen er gratis.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 10. januar 2020