; Hop til indhold

Kom og bliv inspireret til, hvordan I som team kan arbejde med bevægelse i udskolingen, hvor der skabes motivation, variation og elevinddragelse i praksis.

Temadagen giver forskellige bud på, hvordan der kan arbejdes med de tre begreber på forskellige måder og med forskellige tilgange.

Målet med temadagen er, at I som team bliver inspireret til at arbejde med bevægelse på en måske ny måde, som giver mening og er med til at kvalificere bevægelsen i udskolingen ud fra forskellige perspektiver.

Derudover får I mulighed for at dykke ned i jeres egen praksis og bruge den nye viden i jeres konkrete årsplaner, ugeplaner etc., så den kan anvendes direkte - på egen skole, og i egen årgang/klasse. I bliver præsenteret for tre oplæg, hvoraf de to også beskæftiger sig med praksis, så teorien omsættes til reel bevægelse.

Et didaktisk perspektiv på bevægelse i undervisningen

Claus Løgstrup Ottesen, lektor, UC SYD og det Nationale Videncenter KOSMOS

Oplægget indkredser de udfordringer og ikke mindst muligheder, der kan være forbundet med at integrere bevægelse i den fagopdelte undervisning.

Oplægget præsenterer didaktiske redskaber, der systematiserer arbejdet med bevægelsesaktiviteter, så aktiviteterne inddrages meningsfuldt i forhold til den øvrige praksis i fagene.

Et praktisk-didaktisk perspektiv på bevægelse i undervisningen

Torben Hansen og Signe Bøtter-Jensen, konsulenter ved Dansk Skoleidræt

Med afsæt i en række undersøgelser og praksiserfaringer tager oplægget afsæt i didaktiske ideer til, hvordan du som udskolingslærer kan arbejde med bevægelse i undervisningen, så den bliver meningsfuld for eleverne og for dig.

 Der er forplejning hele dagen, og det er gratis at deltage.

  • 21. september 2017 i Aalborg
  • 16. november 2017 i Slagelse
  • 18. januar 2018 i DGI Huset Vejle
  • 15. marts 2018 DGI Huset København

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 10. januar 2020