Der er i stigende grad fokus på at sætte tidligt ind med en effektiv og forebyggende indsats. På den baggrund inviterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til temaeftermiddag med fokus på:

  • Hvad kan være skolens rolle og plads i en bredere forebyggende indsats?
  • Hvordan tager vi svære emner op med de unge på en måde, der respekterer deres valg af idéer og venner, men samtidig stimulerer til kritisk stillingstagen og forståelse for andre?
  • Hvordan styrker vi de unges robusthed og færdigheder i mødet med ekstreme miljøer?

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 10. januar 2020