Temakonferencen skal give inspiration til arbejdet med at udvikle det pædagogiske læringscenter som en katalysator for skoleudviklingen og kapacitetsopbygning.

Dagen veksler mellem inspirationsoplæg, videndeling, tematiske drøftelser og arbejde i grupper med udvikling af plan for arbejdet i egen kommune/skole.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Tilmeld dig

Sidst opdateret: 10. januar 2020