Hop til indhold

Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og anti-mobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

På konferencerne deler forskere og praktikere ud af deres viden og erfaringer fra arbejdet med trivsel i kommuner, dagtilbud, skoler og fritidstilbud og vil både repræsentere de professionelles og børnenes perspektiver. Målet med konferencen er, at præsentere nye perspektiver og inspiration til konkrete metoder, relevant forskning og praksiserfaringer, som I som deltagere efterfølgende kan tage med tilbage og afprøve i det lokale arbejde med at skabe en systematisk og forebyggende trivselspraksis.

Praksisnær viden og erfaring til inspiration

Konferencen vil veksle mellem vidensoplæg og en bred vifte af workshops, hvor I har mulighed for at dykke ned i de temaer, I er mest optaget af. Dagen vil blandt andet byde på:

  • vidensoplæg om trivsel og de sociale dynamikker i børnegrupper, forældresamarbejdets betydning for trivslen, initiativer der fremmer elevinddragelse og systematik i arbejdet med trivselsmålinger. Du vil blandt andet møde Helle Rabøl, Børns Vilkår, Danske Skoleelever og DCUM
  • workshops med fokus på praksisnære indsatser. Du kan blandt andet finde inspiration til pædagogers arbejde med børns trivsel i dagtilbud, undervisning der skaber adgang til fællesskaber og fælles læreprocesser, tværprofessionelt samarbejde i overgangen mellem skole og fritidstilbud og kommunens rolle i arbejdet med at skabe trivsel i dagtilbud og skoler.

Mulighed for bred deltagelse

Konferencen er rettet mod pædagoger, lærere, ledere og ressourcepersoner i dagtilbud og skoler samt ansatte i forvaltninger som for eksempel ledere, konsulenter, PPR og andre ressourcepersoner.

Tilmelding og praktisk information om konferencen

Deltagelse er gratis. Tilmelding til konferencen sker efter først-til-mølle-princippet.

Frist for tilmelding er den 30. november 2016.

Se programmet for trivselskonferencen

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Sidst opdateret: 10. januar 2020