Hop til indhold

Program:

 • Velkomst ved skoleforeningerne
 • Præsentation af tænkning og indhold i de nye forenklede Fælles Mål for dansk og matematik 
  ved læringskonsulent Rasmus Ulsøe (matematik) og læringskonsulent Katrine Bjergved (dansk). 
 • Hvordan er den læringsmålsstyrede undervisning bygget op og beskrevet i de vejledende læseplaner for folkeskolens fag? 
  OBS: Du vælger ved tilmelding enten dansk eller matematik. Fagenes matrix ligger på bordene, og disse danner grundlag for øvelser undervejs i gennemgangen.
 • Frokostpause 
 • Undervisningen skal stå mål med: 
  Hvilke krav er der til undervisningen og frie grund- og efterskoler som følge af folkeskolereformen og de nye forenklede Fælles Mål? 
   
  De pædagogiske konsulenter Signe Rørdam Thomsen og Lars Erik Storgaard fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tager i deres oplæg udgangspunkt i den nyligt reviderede "Vejledning om udarbejdelse af del- og slutmål samt undervisningsplaner for friskoler og private grundskoler". Oplægget vil give et indblik i de krav og muligheder, der er for frie skoler til offentliggørelse af mål og planer for undervisningen.

  En fri skole kan:
  • fastsætte egne slutmål og delmål og udarbejde egne under visningsplaner for undervisningen.
  • vælge at følge forenklede Fælles Mål med kompetence målene og de underlæggende færdigheds- og vidensmål for fagene, ligesom de kan anvende de vejledende læseplaner som undervisningsplaner for deres undervisning 
  • anvende Fælles Mål delvist, fx for udvalgte fag og fagområder, og udarbejde egne mål og undervisningsplaner for undervisning i andre fag/fagområder. 
  • også bruge dele af beskrivelsen af et fag i Fælles mål og redegøre for, hvilke områder Fælles Måls beskrivelse ikke gælder for, og erstatte disse dele af beskrivelsen med skolens egen.

Konferencen arrangeres i samarbejde med

 Efterskoleforeningen
Frie Fagskoler
Foreningen af Kristne Friskoler
Deutscher Schul- und Sprachverein (DSSV)
Dansk Friskoleforening

Læs mere om konferencen.Sidst opdateret: 10. januar 2020