Hop til indhold

I mange dagtilbud har man modtaget og modtager stadig mange børn med flygtningebaggrund. På dette seminar får du viden og redskaber til at arbejde med børn og forældre med flygtningebaggrund:

  • Forældreinddragelse herunder forældre og børns baggrund og reaktioner
  • STROF-modellen som redskab
  • At tilegne sig et nyt sprog
  • Forskellige typer af aktiviteter
  • Erfaringer fra praksis

Det er gratis at deltage i arrangementet.

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Sidst opdateret: 10. januar 2020