; Hop til indhold

Konferencen sætter fokus på aktuel viden og erfaringer fra inklusionsarbejdet i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Praktikere, forskere og læringskonsulenter med fokus på inklusion giver både hver for sig og sammen deres perspektiver på og inspiration til arbejdet med at styrke de lokale inklusions-praksisser. Målet med konferencen er, at deltagerne bliver præsenteret for relevant forskning, nye perspektiver og inspiration til konkrete metoder og praksiserfaringer, som de efterfølgende kan tage med tilbage og prøve af i det lokale arbejde med at skabe en stærk, inkluderende praksis. 

Praksisnær viden og erfaring til inspiration 

Konferencen vil veksle mellem korte vidensoplæg og en bred vifte af workshops, hvor deltagerne har mulighed for at dykke ned i de temaer, de er mest optaget af. Her er en forsmag på nogle af de oplæg og workshops, der vil være på dagen:

  • Claus Hjortdal, formand for ekspertgruppen for inklusionseftersynet og for skolelederne åbner dagen.
  • Korte vidensoplæg, der sætter fokus på aktuelle temaer som fx tidlig indsats, ressourcepersoner og inklusion i børneperspektiv ved bl.a. Michael Rosholm, Andy Højholdt og Maja Røn-Larsen.
  • Workshops med fokus på projekter, der har flyttet og udviklet de lokale inklusionspraksisser. Der er fokus på temaer som fx ledelse af inklusion, ressourcepersoner og teamsamarbejde, forældre-samarbejde og klasseledelse. Blandt andet vil kommuner og forskere dele deres erfaringer og resultater i arbejdet med at omsætte viden til praksisudvikling igennem udviklings- og forskningsprojekter.

Deltagelse er gratis. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, men vi tilstræber en jævn fordeling af kommuner fra afsluttede og kommende kommunesamarbejder samt øvrige kommuner, der har en interesse i at deltage.

inklusion@uvm.dk

Sidst opdateret: 10. januar 2020