; Hop til indhold

Mangler du inspiration til din undervisning i håndværk og design? Hvad er det nye i Fælles Mål og hvordan planlægger du inspirerende undervisning med mål, fordybelse og progression, som er vedkommende og giver mening? Hvordan kan du praktisk integrere innovation og entreprenørskab i din undervisning i håndværk og design?

Ud fra oplæg og workshops, hvor der arbejdes praktisk i værkstedet, vil I denne dag få en grundig indføring i faget og få ideer til egen praksis.

Det faglige indhold: Forenklede Fælles Mål (FFM) er redskabet til den daglige planlægning, gennemførelse og evaluering af din undervisning. FFM er rammen for det didaktiske design og planlægningen af læringsprocesserne for hele klassen og for den enkelte elev. På denne temadag vil du blive præsenteret for, hvordan du bruger Fælles Mål i dit eget arbejde med håndværk og design. Vi vil se på eksemplariske forløb og konkrete redskaber til læringsmålsstyret undervisning. I de to workshops vil der være fokus på den læringsmålstyrede undervisning i praksis samt innovation og entreprenørskab i håndværk og design undervisningen.

PROGRAM

8.45 – 9.00 Ankomst og kaffe
9.00- 9.15 Præsentation af dagens program
9.15-10.00 Fælles mål for håndværk og design og introduktion til læringsmålsstyret undervisning
Oplæg ved Rachel Zachariassen læringskonsulent i Håndværk og design
10.00-11.45 Workshops
11.45-12.30 Frokost
12.30-14.15 Workshops
14.15-15.00 Afslutning, vidensdeling og kaffe

WORKSHOP1: LÆRINGSMÅLSTYRET UNDERVISNING I HÅNDVÆRK OG DESIGN

I denne workshop vil der blive arbejdet praktisk i værkstedet med et konkret eksempel på, hvordan den læringsmålstyrede undervisning kan indgå i arbejdet med et tema, som inddrager de primære materialer, tekstil, træ og metal og som samtidig relaterer sig til det særlige fokuspunkt for Håndværk og design, innovation og entreprenørskab.

 Ove Eskildsen: Cand. Pæd. i sløjd, Master i lærerprocesser i design, og lektor på University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Jelling. Han underviser i Materiel Design på læreruddannelsen i Århus.

WORKSHOP 2: INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

 ”Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise har til opgave at hjælpe skoler med at implementere entreprenørskab og innovation i undervisningen, og vi har udviklet en model som kan bruges i lærernes årsplanlægning. På denne workshop vil vi præsentere en definition af begrebet og deltagerne vil få lejlighed til at designe et undervisningsforløb til Håndværk og Design hvor eleverne vil arbejder med entreprenørielle kompetencer.”

 Peter Rasmussen
Projektleder Fonden for entreprenørskab

laeringskonsulenterne@uvm.dk

Sidst opdateret: 10. januar 2020