; Hop til indhold

Der bliver indført en ny praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biolog og geografi. Prøven indføres som et frivilligt alternativ til den eksisterende praktisk-mundtlige prøve i fysik/kemi ved prøveterminen i maj/juni i skoleåret 2015/2016. Den nye prøveform bliver permanent fra skoleåret 2016/2017.

I den ny fælles prøve skal eleverne prøves i at anvende deres tilegnede naturfaglige kompetencer, herunder færdigheder og viden fra fysik/kemi, biologi og geografi, til at belyse virkelighedsnære og meningsfulde naturfaglige problemstillinger.

Deltagere på dette informationsmøde får information om:

  • Den nye fælles prøve i fysik/kemi, biolog og geografi, herunder bekendtgørelse, prøvevejledning og censorer mv.
  • Ledelsesunderstøttelse og organisering af den nye prøveform
  • De tre skriftlige udtræksprøver

Informationsmøder giver også inspiration til praktiske øvelser i arbejdet med en fællesfaglig undervisning med udgangspunkt i naturfaglige problemstillinger, som skal føre frem til den fælles prøve (og projektopgaven).

Dagens program er fra kl. 10.00-16.00, men der vil være morgenmad og kaffe fra kl. 9.30.

Deltagerne får efter tilmelding tilsendt program og materiale til dagen.

Tilmelding

 Tilmelding sker efter først til mølle-princippet – men er som beskrevet forbeholdt skoler, der gennemfører den nye prøve ved prøveterminen maj/juni 2016. Max. 5 deltagere pr. skole.

Tilmeld dig

ALLE PLADSER OPTAGET.

Brugernavn: Skolekode
Kode: NATUR

Hvis man bliver forhindret i at deltage, skal man huske at framelde sig på ovenstående hjemmeside, så kolleger fra andre skoler kan deltage i stedet.

Kontakt: Evt. spørgsmål kan stilles til:

fp@stukuvm.dk, udfyld emnefeltet med ”INFO NATUR”

fp@stukuvm.dk

Sidst opdateret: 10. januar 2020