Hop til indhold

Formålet med udviklingsprogrammet er at styrke fagligheden for tosprogede elever på de 14 deltagende skoler. Samtidig skal indsatsen skabe viden om, hvad der virker, så den viden kommer andre skoler med lignende udfordringer til gavn. Derfor er udviklingsprogrammet løbende blevet evalueret af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Resultater af følgeforskningen

Den første rapport med resultater af følgeforskningen blev offentliggjort i september 2015. Rapporten viser, at det to år inde i perioden for udviklingsprogrammet er lykkedes skolerne at opkvalificere det pædagogiske personale gennem blandt andet efteruddannelseskurser. Rapporten viser også, at programmets sigte om at sætte fokus på sproget i al undervisning endnu ikke er slået fuldt ud igennem på de deltagende skoler.

I forhold til de tosprogede elevers faglige resultater viser rapporten, at der i de første år med udviklingsprogrammet har været fremgang i tosprogede elevers faglige resultater på de 14 skoler. Analyserne giver dog ikke grundlag for at konkludere, at fremgangen kan tilskrives indsatserne i udviklingsprogrammet. Ifølge rapporten er det ikke udtryk for, at udviklingsprogrammets indsatser ikke på længere sigt kan have en effekt på elevernes faglige resultater, da rapporten kun er en første overvågning af udviklingen på de 14 skoler.

I sommeren 2016 vil en ny rapport følge op med en evaluering af udviklingsprogrammets betydning for tosprogede elevers faglige resultater og trivsel efter alle udviklingsprogrammets tre skoleår.

Udviklingsprogrammets tre spor

Udviklingsprogrammet har været bygget op omkring tre indsatsområder/spor, som sikrer, at lærere og ledere får den nødvendige efteruddannelse, og at den fælles læring forankres og bakkes op på hele skolen. Desuden er der blevet gennemført en fælles indsats for 7. klasserne på alle skolerne.

Spor 1: Efteruddannelse, implementering og organisering

Spor 1 har haft fokus på indsatser målrettet efteruddannelse, implementering og organisering, der er tilpasset den enkelte skoles kvalifikationer og udfordringer.

Spor 2: Særlig indsats for 7. klasserne

En særlig indsats for 7. klasse er blevet gennemført ensartet på alle de 14 skoler. Alle dansk- og matematiklærere på 7. klasse har gennemgået et kursus i dansk som andetsprog (DSA) med indlagt aktionslæring.

Spor 3: Projektstyring, forankring og medejerskab

Spor 3 har haft fokus på at sikre projektstyring, forankring og medejerskab til skolens indsatser. Som en del af spor 3 har en til to personer fra ledelsen på hver skole deltaget i en særlig skolelederuddannelse for ledere på skoler med mange tosprogede elever.

Arbejdsgruppe

På hver skole har der været nedsat en lokal arbejdsgruppe, der har været tovholder for skolens arbejde med udviklingsprogrammet gennem de tre år. Arbejdsgruppen har deltaget i et forankrings- og projektstyringskursus. Kurset har klædt deltagerne på til at projektstyre, implementere og forankre udviklingsprogrammets indsatser på skolen, herunder skabe medejerskab og motivation hos skolens pædagogiske personale.

Deltagerskoler i udviklingsprogrammet

Ishøj Kommune

 • Gildbroskolen

Høje-Taastrup Kommune

 • Charlotteskolen

Københavns Kommune

 • Bavnehøj Skole
 • Blågård Skole
 • Ellebjerg Skole
 • Grøndalsvængets Skole
 • Nørre Fælled Skole
 • Rådmandsgade Skole
 • Tingbjerg Skole

Odense Kommune

 • H.C. Andersen Skolen

Slagelse Kommune

 • Broskolen

Århus Kommune

 • Ellekærskolen
 • Skjoldhøjskolen
 • Tovshøjskolen

 

Lovgivning og relevante paragraffer

 • Generelt om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog
Sidst opdateret: 15. november 2023