Hop til indhold

Elever, som får specialundervisning, skal deltage i nationale test og folkeskolens prøver. Det skal de, uanset hvor de får specialundervisningen: I det almindelige undervisningsmiljø, i specialklasser eller på specialskoler. Folkeskolens prøver kan tilrettelægges sådan, at elever med særlige behov har bedre muligheder for gennemføre dem.

Tilrettelæggelse og fritagelse 

Når man laver særligt tilrettelagte prøver, er det for at stille elever med særlige behov lige med andre elever til prøven.

Den særlige tilrettelæggelse kan betyde, at prøverne får en anden form eller andre rammer. For eksempel i forhold til brugen af hjælpemidler. 

I yderste konsekvens kan en elev fritages fra folkeskolens prøver. 

Det er skolelederen, der skal tage beslutningen om prøvens tilrettelæggelse eller fritagelse fra prøve.

Beslutningen træffes som udgangspunkt på baggrund af en vurdering fra kommunens pædagogisk-psykologiske rådgivning, PPR, men kan dog godt træffes uden inddragelse af PPR, hvis skolelederen ikke vurderer, det er nødvendigt, og forældrene er enige. Forældrene skal dog orienteres om, at de til enhver tid kan bede om, at PPR bliver inddraget.

Læs mere om prøver på særlige vilkår og fritagelser

Test og evaluering

Elever, som får specialundervisning, skal løbende evalueres ligesom andre elever. 

De obligatoriske nationale test er en del af den løbende evaluering. De nationale test er derfor også obligatoriske for elever der får specialundervisning. Eleven kan få støtte af sin lærer ved deltagelsen i de nationale test.

Evalueringen skal bruges, når den enkelte elev skal vejledes, og når undervisningen skal planlægges og tilrettelægges. Evalueringen bruges også, når man skal orientere forældrene om elevens udbytte af undervisningen. 

Se ofte stillede spørgsmål og svar til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Sidst opdateret: 15. november 2023