Hop til indhold

Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) giver vejledende specialrådgivning til borgere, kommuner og institutioner.

Specialrådgivningen dækker komplicerede og specialiserede enkeltsager inden for:

  • det sociale område 
  • folkeskolens specialundervisning 
  • specialundervisning for voksne.

Det er gratis at anvende VISO's vejledende specialrådgivning, hvis den fornødne ekspertise ikke er til stede i den enkelte kommune eller regions tilbud.

VISO arbejder også med at udvikle ny viden og formidle den.

VISO hører under Socialstyrelsen.

PPR inddrager VISO

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) kan i forbindelse med den pædagogiske psykologiske vurdering tage stilling til, om der er behov for at indhente specialrådgivning fra VISO. Beslutningen træffes i samråd med forældrene.

Hvis forældrene beder om vejledende specialrådgivning i forbindelse med folkeskolens specialundervisning, og PPR afslår det, skal årsagen fremgå af PPR’s udtalelse til skolens leder og afslaget skal være begrundet.

Elever med svære kommunikationshandicap 

Førskolebørn og elever med svære kommunikationshandicap (børn med alvorlige syns- eller hørehandicap) kan få specialrådgivning under VISO.

Andre rådgivninger

Der findes en række landsdækkende tilbud, som både borgere og fagpersoner kan kontakte direkte uden at henvende sig til VISO.

Det gælder:

  • Center for Døvblindhed og Høretab, Aalborg
  • Center for Høretab, Fredericia
  • Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland
  • Instituttet for Blinde og Svagsynede, København
  • Synscenter Refsnæs, Kalundborg
  • Specialrådgivning om Epilepsi, Filadelfia, Dianalund

Se ofte stillede spørgsmål og svar til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (uvm.dk).

 

Sidst opdateret: 15. november 2023