; Hop til indhold

Ekspertgruppen for ro og klasseledelse har i 2014 beskrevet eksisterende forskning om klasseledelse, indsamlet praksiserfaringer og givet gode råd og anbefalinger.

Ekspertgruppens formål var at give anbefalinger til:

 • hvordan skoler og kommuner kan udvikle klasseledelsen og styrke etableringen af gode læringsmiljøer.
 • udviklingen af undervisningen og lærernes kompetencer.
 • hvordan man kan mindske forstyrrende uro.

Ekspertgruppen bestod af:

 • Formand: Dorte Marie Søndergaard, professor, Institut for Læring og Pædagogik, AU (DPU)
 • Helle Plauborg, ph.d.-studerende, Institut for Læring og Pædagogik, AU (DPU)
 • Thomas Szulevicz, adjunkt, Institut for
 • Kommunikation, AAU
 • Tine Basse Fisker, konsulent og ekstern lektor, Institut for Læring og Pædagogik, AU (DPU)
 • Torben Mørup, skoleinspektør, Kvaglundskolen, Esbjerg Kommune, udpeget af Skolelederforeningen
 • Pia Werborg, skolechef, Middelfart Kommune, udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen
 • Mette With Hagensen, forældrerepræsentant, udpeget af Skole og Forældre
 • Agnete V. Hansen, elevrepræsentant, udpeget af Danske Skoleelever
 • Gitte Øgendal, lærer, Brøndby Strand Skole, udpeget af Danmarks Lærerforening
 • Helle Saabye Pedersen, SFO-leder, Glos-trup Skole, udpeget af BUPL
 • Lene Tetzlaff-Petersen, konsulent hos og udpeget af KL

Ekspertgruppen har fra januar til juni 2014 afdækket national og international forskning om klasseledelse, ligesom de har indsamlet praksiserfaringer fra skolers arbejde med klasseledelse.

Gruppen blev nedsat i 2013 i forbindelse med den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

Sidst opdateret: 10. januar 2020