Hop til indhold

Skolens pædagogiske læringscenter spiller en central rolle i skolens hverdag. De pædagogiske læringscentre skal udvikle og understøtte undervisningsrelaterede aktiviteter.

De pædagogiske læringscentre varetager følgende opgaver:

  • Skaber overblik over og vejleder i valget og brugen af tilgængelige analoge og digitale undervisningsmidler.
  • Understøtter på baggrund af Fælles Mål lærere og pædagogers planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen med opmærksomhed på blandt andet skolens aktuelle indsatsområder, inddragelse af data og evalueringsresultater og udvikler og understøtter undervisningsrelaterede aktiviteter for eleverne. 

Læremidler

Det pædagogiske læringscenter skal skabe overblik over undervisningsmidler og formidle dem.

Undervisningsmidlerne kan være analoge og digitale undervisningsmidler, bøger til elevernes fritidslæsning og digitale værktøjer. Desuden kan det være læringsforløb med eksterne aktører, og det kan være andre ressourcer med læringspotentiale for eksempel kameraer, lydoptagere eller læringsplatforme på nettet.

Fælles Mål

De pædagogiske læringscentre skal understøtte medarbejdernes arbejde med Fælles Mål. Det er både planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på baggrund af Fælles Mål.

De pædagogiske læringscentre skal derfor have solidt kendskab til Fælles Mål, og de skal kunne støtte medarbejderne i arbejdet med at omsætte Fælles Mål til daglig praksis. De skal blandt andet hjælpe med at pege på gode materialer og aktiviteter, der understøtter opfyldelsen af Fælles Mål. 

Love og regler

Bestemmelserne om de pædagogiske læringscentre: Folkeskolelovens § 19 og bekendtgørelsen for de pædagogiske læringscentre (retsinformation.dk).

Ordet ”skolebibliotek” har siden folkeskolereformen i 2014 været omlagt til at hedde det pædagogiske læringscenter. 

Sidst opdateret: 22. september 2022