Hop til indhold

Folkeskolens pædagogiske læringscentre (PLC) udgøres af vejledere og ressourcepersoner, som i samarbejde med skolens ledelse skal støtte og inspirere skolens medarbejdere i udviklingen af den didaktiske og pædagogiske praksis på skolen, og udvikle undervisningsrelaterede aktiviteter for eleverne. Formålet er at fremme alle elevers faglige og alsidige udvikling og trivsel.

 Det pædagogiske læringscenters funktion er rettet mod dels det pædagogiske personale, dels eleverne, og favner både vejledning, formidling, evaluering og udvikling af konkrete aktiviteter. Det pædagogiske læringscenter understøtter alle fagblokke. De pædagogiske læringscentre har følgende funktioner og opgaver:

 

  • Igangsætter, understøtter og evaluerer skolens strategiske og organisatoriske arbejde med pædagogisk praksis, undervisningskvalitet og undervisningsmiljø samt understøtte skoleudviklingsindsatser.
  • Samler og koordinerer skolens vejledningskompetencer med henblik på at understøtte lærere og pædagogers arbejde med elevernes læreprocesser og læringsudbytte i alle fagblokke.
  • Sætter forskningsbaseret viden om undervisning og læring i spil på skolen.
  • Vejleder om kulturtilbud, litteratur og læsning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning.
  • Skaber overblik over og vejleder i valget og brugen af tilgængelige analoge og digitale undervisningsmidler.
  • Understøtter på baggrund af Fælles Mål lærere og pædagogers planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen med opmærksomhed på blandt andet skolens aktuelle indsatsområder, inddragelse af data og evalueringsresultater, de tværgående temaer samt samarbejde med eksterne parter, herunder folkebiblioteket.
  • Udvikler og understøtter undervisningsrelaterede aktiviteter for eleverne

Det pædagogiske læringscenter blev indført med folkeskolereformen i 2014 og er en videreudvikling af det tidligere skolebibliotek. 

Vejledning til bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i 2023 udgivet en opdateret vejledning til bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre. Vejledningen er adresseret folkeskolens vejledere og ressourcepersoner, skoleledelser samt kommunale forvaltninger. Vejledningen udfolder elementerne i bekendtgørelsen og giver information, inspiration og praksiseksempler.

Sidst opdateret: 15. november 2023