Hop til indhold

27 forskere og konsulenter har i samarbejde med 15 folkeskoler undersøgt de muligheder og udfordringer, de enkelte skoler oplever i deres anvendelse af læringsplatforme. Projektet har taget udgangspunkt i, at læreren er ekspert på egen praksis, og ud fra denne optik, er der udviklet didaktiske designs gennem en kombination af fremtidsværksted og designinterventioner. Projektet er gennemført i 2016-2017.

Konklusioner 

Projektet konkluderer blandt andet, at der er potentiale i at bruge læringsplatformene til at understøtte og kvalificere eksisterende praksisser, der fungerer, og i at eksperimentere med platformenes nye muligheder. Der er behov for langsigtede implementeringsstrategier baseret på dialog og personaleinddragelse, der fokuserer på at understøtte meningsfuldt arbejde med platformene. Det er ligeledes en væsentlig pointe, at implementering af platformene vedrører hele skolen – ikke kun det pædagogiske personale.

Anbefalinger

Projektets anbefalinger til skolernes arbejde med læringsplatforme er sammenfattet således:

tekst om ny viden om anvendelse af læringsplatforme i folkeksolen 

Leverancer

Projektet har udviklet en række forsknings- og praksismaterialer, der ligger på emu.dk:

  • 16 praksismoduler/cases, der er målrettet henholdsvis pædagogisk personale, skoleledelse, forvaltning og lærerstuderende.
  • 6 forskningsrapporter.
Sidst opdateret: 20. februar 2020