; Hop til indhold

Ministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Finansministeriet og KL har igangsat et projekt som skal udvikle og løfte folkeskolernes og professionshøjskolernes digitale kompetencer. Ud over at løfte it-kompetencerne på skolerne i de deltagende 19 kommuner, er målet at studerende og undervisere på professionshøjskolerne får adgang til mere af den bedste praksis for god it-anvendelse.

Projektet er døbt ’Projekt Professionskapacitet’ og erfaringerne fra de mange delprojekter deles løbende på projektets hjemmeside.

Delprojekterne undersøger forskellige modeller og fællestræk for it-kompetenceløft, og hvordan man understøtter såvel fagprofessionelles – lærere og pædagoger – som skoleledelsernes udvikling.

Der er fokus på en lang række emner indenfor pædagogisk it. Projektet spænder lige fra digital dannelse over læringsplatforme og digitale lærermidler til nye teknologier som programmering, robotter og 3D-print.

Projekt Professionskapacitet

  • 19 kommuner deltager med i alt 26 kommunale projekter
  • Projekterne dækker en bred vifte af indholdsområder, for eksempel digitale læringsplatforme og lærermidler i den faglige undervisning, digital dannelse og digital innovation med nye teknologier som 3D-print og programmering
  • Projektet har deltagelse fra alle syv professionshøjskoler med lærer- og pædagoguddannelser. Der er deltagelse fra såvel grunduddannelser, efter-/videreuddannelse, som fra Centre for Undervisningsmidler på alle professionshøjskoler, hvilket er en unik konstruktion, der ikke er afprøvet tidligere.
  • Projekt Professionskapacitet varer fra december 2017 til december 2018
  • Samlet projektøkonomi: 7,6 millioner kroner afsat i forbindelse med ”It i folkeskolen” som daværende regering afsatte 500 millioner kroner til i perioden 2011-2015. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er indsatsen forlænget frem til udgangen af 2017.
  • Baggrunden for projektet er en rapport om status på it-kompetenceløft på skoleområdet. Rapporten (konklusionshæfte, fuld rapport), der er udarbejdet af Epinion, peger på, at der er brug for mere skræddersyede, praksisnære forløb for det pædagogiske personale, og at skoleledere i langt højere grad bør inkluderes i it-kompetenceløft.

 

Sidst opdateret: 26. april 2021