Indsatsen for it i folkeskolen var del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015, hvor der blev afsat 500 mio. kr. til at styrke anvendelsen af it i folkeskolen.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er indsatsen forlænget frem til udgangen af 2017.

Midlerne er udmøntet i perioden 2012-2017 med henblik på at:

  • Bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler.
  • Understøtte en let og overskuelig adgang til digitale læremidler.
  • Medvirke til at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes.
De konkrete initiativer i indsatsen er blandt andet:

Indsatsen for styrket anvendelse af it i folkeskolen varetages af Styregruppen for It i Folkeskolen.

Sidst opdateret: 7. maj 2018