; Hop til indhold

Et netværk for lærere skal styrke lærernes it-didaktiske kompetencer og give lærerne mulighed for at dele viden om anvendelse af it og digitale læremidler i undervisningen. Netværkene arbejder både lokalt, kommunalt og på landsplan.

Udover at styrke lærernes it-didaktiske kompetencer, skal lærernetværket desuden skabe erfaringer med praksisnær kompetenceudvikling i netværksorganiseringer.

Fakta om lærernetværket
  • Lærernetværket blev etableret ved skolestart 2014 og løber til og med skoleåret 2015/16
  • Dansk- og matematiklærere fra hele landet kan deltage
  • Projektet gennemføres i et samarbejde mellem alle landets professionshøjskoler med Professionshøjskolen UCC som fælles projektleder
  • Projektet er finansieret af indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen og af professionshøjskolerne
Sidst opdateret: 2. september 2021