Børn og unge skal opbygge digitale kompetencer og dannelse, så de fra en tidlig alder bliver rustet til at begå sig i den digitale virkelighed. Det gælder både kompetencer til at; begå sig som digital borger, forstå god opførsel på nettet, begå sig sikkert på internettet og opbygge digitale skaberkompetencer.

Initiativet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Projekterne er gennemført i 2017.

  • Tre forskellige projekter er med til at sætte fokus på digital dannelse for folkeskoleelever.
  • En kampagne rettet mod folkeskolens udskoling gør opmærksom på ansvaret som digital borger.
  • Et samarbejde med DR Ultra formidler digital dannelse direkte til de syv til 12-årige.

Endelig kan det pædagogiske personale få input til deres hverdag i en samling af inspirationsmaterialer.

Læs mere om de enkelte projekter herunder.

I januar 2018 lancerede DR Ultra en række nye programmer med fokus på digital dannelse. Nye afsnit af den populære fiktionsserie ”Klassen” tager problemstillinger som grooming, udelukkelse og afpresning op. DR har også udviklet en række nye faktaformater, hvor digital dannelse er omdrejningspunktet. Et af dem er et ”like-eksperiment”, der giver refleksioner over delingskulturen. Se mere på dr.dk.

I efteråret 2017 blev kampagnen ”DigiTAL med det offentlige” lanceret. Kampagnen bruger sociale medier til at formidle budskaber omkring digital interaktion med det offentlige. Kampagnen er målrettet børn og unge omkring 15 år – samt deres forældre. Se kampagnens facebookside.

På EMU.dk samles inspiration til at arbejde med digital dannelse. Der er i projektet indsamlet gode eksisterende materialer og udviklet nye fagrettede materialer indenfor temaerne: God tone i online kommunikation, it-sikkerhed, digitale kompetencer til at producere i en digital tidsalder og digital interaktion med det offentlige. Se materialer på emu.dk.

Sidst opdateret: 10. januar 2020