Hop til indhold

Alle børn har forskellige behov. Øget inklusion i folkeskolen indebærer, at flere elever skal indgå i den almindelige undervisning. Eleverne skal samtidig have bedre faglige resultater – og de skal fortsat trives.

Børn er meget optaget af deres relationer til andre børn - og af at være en del af fællesskabet. Når man arbejder med at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn, er det derfor vigtigt at fokusere arbejdet om fællesskaberne. 

Særlig støtte i folkeskolen skal medvirke til, at børn med særlige undervisningsmæssige behov har mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn.

Fællesskab

Inklusion handler om et helt grundlæggende menneskesyn, og er ikke en aktivitet for sig selv. Undervisning og aktiviteter, som skolen sætter i værk for at styrke elevernes læring, trivsel og udvikling, sker i et læringsfællesskab, og læringsfællesskabet er en forudsætning for inklusion. Det er i dette fællesskab, eleverne lærer - af lærerne og af hinanden.

Alle skal blive så dygtige de kan

Ambitionerne om øget faglighed og trivsel hos eleverne i folkeskolen gælder både for elever i det almene undervisningstilbud og for elever som modtager undervisning i specialtilbud. Alle elever skal blive så dygtige de kan, og alle elever skal trives i skolen. Det er dog ikke alle elever, som kan få et fyldestgørende undervisningstilbud i den almene undervisning. Elever, der har et omfattende støttebehov, skal derfor fortsat henvises til specialundervisning i specialklasser og specialskoler.

Se ofte stillede spørgsmål og svar til inklusion og specialundervisning.

Sidst opdateret: 19. februar 2020