Hop til indhold

Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Det gælder for alle klassetrin.

Bevægelsen skal være med til at sikre børn og unges sundhed og trivsel samt understøtte læring i skolen.

Alle former for bevægelse i skolen skal have et pædagogisk sigte. 

Tilrettelæggelse

Bevægelse kan indgå i undervisningen på flere måder:

  • Lærerne kan lægge bevægelsessekvenser ind i fagundervisningen for at understøtte den faglige læring og træning. Det kan for eksempel være korte bevægelsesaktiviteter, hvor eleverne er fysisk aktive i løbet af undervisningstiden.
  • Bevægelse kan være en del af den understøttende undervisning.
  • Bevægelse kan foregå i samarbejde med det lokale foreningsliv, som for eksempel idrætsforeninger eller kulturforeninger, og kan strække sig over længere tid.

Steder

Bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i idrætshallen, i lokalområdet, på naturarealer og i klasseværelset. 

Ansvar

Skolens leder skal sikre, at eleverne bevæger sig i gennemsnitligt 45 minutter hver dag.

Lovgivning og relevante paragraffer

  • Folkeskoleloven: Regel om bevægelse § 15
Sidst opdateret: 15. november 2023