Hop til indhold

På denne side præsenteres en række anbefalinger til, hvordan skoleledelse og forvaltningen kan understøtte udviklingen af en stærk naturfaglig kultur på skolerne og herunder styrke implementeringen af de fællesfaglige forløb og den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Anbefalingerne præsenteres som en video og to publikationer.

Video

Videoen viser en skole, som er godt i gang med at opbygge en naturfaglig kultur, som både skoleledelse, lærere og elever kan være del af.

Publikationer

Publikationerne er henvendt til henholdsvis skoleledelse og forvaltning og indeholder blandt andet refleksionsspørgsmål og en forskningsbaseret implementeringsmodel.

Publikation for skoleledelse (pdf)

Publikation for forvaltning (pdf)

Selv om materialet er udviklet med udgangspunkt i det fællesfaglige, kan materialets anbefalinger anvendes generelt til udvikling af naturfagene i grundskolen.

Udviklingsredskab til skoleledelser

Som led i den nationale naturvidenskabsstrategi er der udviklet en videnspakke med materialer, som samler og formidler viden om og redskaber til arbejdet med virkningsfuld kompetenceorienteret naturfagsundervisning.

Her indgår et udviklingsredskab til skoleledelser. Udviklingsredskabet kan understøtte ledelsens arbejde med at fremme den naturfaglige kultur på skolen gennem tre fokuspunkter: ledelse, organisering og kompetencer.

Udviklingsredskabet kan hentes på emu.dk.

Sidst opdateret: 2. august 2023