Hop til indhold

Der er indført visse regler om folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2022. Læs vejledningen om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022 her. 

Afholdelse af webinar for alle forsøgsskoler

Der afholdes webinar for alle forsøgsskoler tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 14.30-16.00. På webinaret gennemgås hele forløbet omkring forsøget, og der vil blive introduceret forskelligt materiale, der kan anvendes i undervisningen i forbindelse med arbejdet med simuleringer og tekstsvar i undervisningen.

Alle skoler kan deltage med op til fire personer. Nærmere info om webinaret (tilmelding og afvikling mv.) udsendes senere.

Afholdelse af seminar om skriftlighed i naturfagene

Alle forsøgsskoler vil blive inviteret til et seminar om forsøget.

Seminaret var i første omgang planlagt til afholdelse 5. og 6. januar 2022. På baggrund af de nye restriktioner, der er indført som tiltag til at bremse Coronasmitten, flyttes seminaret, og afholdes i stedet onsdag den 2. februar 2022 i Fredericia og torsdag den 3. februar 2022 i København – begge dage fra 9.30 til 15.00. Skulle det vise sig, at det heller ikke på dette tidspunkt er forsvarligt at gennemføre seminarer med fysisk fremmøde, vil seminaret i stedet blive afholdt som ét samlet webinar torsdag den 3. februar 2022 kl. 11.00-16.00 (start- og sluttidspunkt kan blive justeret). Yderligere info om seminaret og info om tilmelding fremsendes til skolerne.

Seminaret vil omhandle arbejdet med simuleringer og skriftlighed i naturfagene, og erfaringerne og resultater fra eksempelprøven i oktober/november vil blive gennemgået. Herudover vil der blive mulighed for erfaringsudveksling mellem skolerne.

Alle skoler kan deltage med op til tre personer. Nærmere info om seminaret (tilmelding og afvikling mv.) udsendes senere.

Sidst opdateret: 9. februar 2021