Hop til indhold

Afholdelse af webinar for alle forsøgsskoler

Der afholdes webinar for alle forsøgsskoler onsdag den 2. november 2022  14.30-16.00. På webinaret gennemgås hele forløbet omkring forsøget, og der vil blive introduceret forskelligt materiale, der kan anvendes i undervisningen i forbindelse med arbejdet med simuleringer og tekstsvar i undervisningen.

Alle skoler kan deltage med op til fire personer. Nærmere info om webinaret (tilmelding og afvikling mv.) udsendes senere.

Afholdelse af seminar om forsøget med skriftlige prøver i naturfagene

Alle forsøgsskoler vil blive inviteret til et seminar om forsøget.

Seminaret afholdes torsdag den 2. februar 2023 i Fredericia og fredag den 3. februar 2023 i København – begge dage fra 9.30 til 15.00. Yderligere info om seminaret og info om tilmelding fremsendes senere til skolerne. Forsøgsskoler kan tilmelde sig via det link, der er sendt til alle forsøgsskoler.

Seminaret vil omhandle arbejdet med simuleringer og skriftlighed i naturfagene, den didaktiske tilrettelæggelse af undervisningen målrettet forsøgsprøven, og erfaringerne  fra eksempelprøven i december 2022. Herudover vil der blive mulighed for erfaringsudveksling mellem skolerne.

Alle skoler kan deltage med op til tre personer. Nærmere info om seminaret udsendes senere. Forsøgsskoler kan tilmelde sig via det link, der er sendt til alle forsøgsskoler.

Sidst opdateret: 9. februar 2021