Hop til indhold

Afholdelse af webinar for alle forsøgsskoler

Der afholdes webinar for alle forsøgsskoler tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 14.30-16.00. På webinaret gennemgås hele forløbet omkring forsøget, og der vil blive introduceret forskelligt materiale, der kan anvendes i undervisningen i forbindelse med arbejdet med simuleringer og tekstsvar i undervisningen.

Alle skoler kan deltage med op til fire personer. Nærmere info om webinaret (tilmelding og afvikling mv.) udsendes senere.

Afholdelse af seminar om skriftlighed i naturfagene

Alle forsøgsskoler vil blive inviteret til et seminar om forsøget.

Seminaret afholdes to forskellige steder i landet. Onsdag den 5. januar 2022 i Fredericia og torsdag den 6 januar 2022 i København – begge dage fra 9.30 til 15.00.

Seminaret vil omhandle arbejdet med simuleringer og skriftlighed i naturfagene, og erfaringerne og resultater fra eksempelprøven i oktober/november vil blive gennemgået. Herudover vil der blive mulighed for erfaringsudveksling mellem skolerne.

Alle skoler kan deltage med op til tre personer. Nærmere info om seminaret (tilmelding og afvikling mv.) udsendes senere.

Sidst opdateret: 9. februar 2021