Hop til indhold

Information om forsøg med de skriftlige prøver i biologi, geografi og fysik/kemi

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) iværksætter et toårigt forsøg med de skriftlige udtræksprøver i biologi, geografi og fysik/kemi i skoleårene 2022/2023 og 2023/2024. Forsøget iværksættes som led i implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi.

Forsøget iværksættes for at afprøve et prøveformat, der både afprøver eleverne i deres færdigheder og viden inden for hvert af de tre naturfag og samtidig i højere grad afprøver naturfagenes kompetenceområder. I forsøget vil de nuværende prøver i biologi, fysik/kemi og geografi blive udvidet med mulighed for at afgive korte tekstsvar og for at anvende simuleringer.

Som forsøgsskole vil I modtage vejledning i løbet af skoleåret, så I får de bedste muligheder for at forberede og afvikle forsøgsprøverne.

Kort beskrivelse af forsøgsprøverne

De væsentligste nye elementer, der indgår i forsøgsprøverne, er:

  • anvendelse af simuleringer
  • mulighed for at angive korte tekstsvar.

Forsøgsprøverne kommer til at bestå af to dele: Del A vil overvejende ligne den nuværende prøve, dog med færre opgaver og en kortere tidsramme samt med mulighed for at anvende simple simuleringer i opgaverne. Del B vil bestå af opgaver, hvor eleverne i besvarelsen skal formulere korte, åbne tekstsvar. Ved disse opgaver kan indgå naturfaglige simuleringer, video og animationer.

Sammenlagt vil del A og B have en tidsramme, der er længere end de nuværende udtræksprøver og vil vare cirka 90 minutter.

Forsøgsprøverne kommer ligesom de nuværende udtræksprøver til at afprøve eleverne i kompetencemålene og de faglige områder inden for færdigheds- og vidensområderne for hhv. biologi, geografi og fysik/kemi, som de er beskrevet i Fælles Mål.

Da forsøgsprøverne indeholder opgaver, der skal besvares med elevers selvstændige formuleringer, vil prøvens del B blive bedømt af et statsligt beskikket censorkorps. Eleverne vil få en samlet karakter for del A og del B.

Hent vejledning til afvikling af forsøg med de skriftlige prøver i biologi, geografi og fysik/kemi FP9 2023/2024 (pdf)

Sidst opdateret: 13. oktober 2023