Hop til indhold

Der er indført visse regler om folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2022. Læs vejledningen om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022 her. 

Den foreløbige tilmelding, som skolen har foretaget, skal erstattes af en endelig tilmelding for at deltage i forsøget til maj 2022, da deltagelsen skal godkendes af skolebestyrelsen og kommunen (folkeskoler) eller bestyrelsen (frie grundskoler og efterskoler).

Tilmeldingsformular og info om endelig tilmelding er fremsendt til skolerne.

Den endelige tilmelding skal ske senest den fredag den 12. november 2021. Efter denne dato vil skolen modtage en meddelelse om, at skolen deltager i forsøget ved prøverne i maj 2022, og at eleverne i 9. klasse skal aflægge forsøgsprøven i stedet for den ordinære 60-minutters prøve – såfremt en eller flere af skolens klasser får en af de tre naturfagsprøver i udtræk.

Selv om skolen fremsendte endelig tilmelding sidste skoleår, skal skolen fremsende en endelig tilmelding igen.

Sidst opdateret: 25. august 2022