Hop til indhold

I perioden fra 5. december til den 9. december  afvikles der eksempelprøver. Eksempelprøverne er de prøver, der skulle have været stillet ved prøverne i maj 2022, hvis ikke prøverne var blevet aflyst.

Eksempelprøven er et helt prøvesæt (både del A og del B), så eleverne får mulighed for at afprøve hele prøven i sammenhæng.

Eksempelprøven præsenteres i den form som det forventes, at forsøgsprøven har i den endelige udgave. Det kan dog ske justeringer i prøvesættet på baggrund af erfaringer fra eksempelafprøvningen.

Alle forsøgsskoler skal deltage med alle 9. klasser. Styrelsen udtrækker et fag (enten geografi, biologi eller fysik/kemi), som skolens elever skal aflægge eksempelprøve i. Hvilken af de tre prøver, skolen skal aflægge udmeldes senere. Elevernes besvarelser i det udtrukne fag (del B) vil blive bedømt af en ekstern censor. Alle skoler har mulighed for at booke og aflægge alle tre prøver. Skolen skal således booke eksempelprøver for mindst én af de tre naturfagsprøver i løbet af de seks dage, prøverne er tilgængelige i testogprøver.dk.

Alle skoler vil modtage information om de nærmere omstændigheder for eksempelprøverne, herunder beskrivelse af hvad skolen skal være særlig opmærksom på, hvordan elevernes besvarelser håndteres, tilbagemeldinger på resultater mv.

Der er åbnet for booking til eksempelprøver i testogprøver.dk. Bookingkategorien, der skal anvendes, hedder ”Pilotprøver”.

Sidst opdateret: 15. november 2022