Hop til indhold

Det anbefales, at skolernes deltagelse i forsøget sker på baggrund af en drøftelse mellem skolens ledelse og naturfagslærere, faglige vejledere, prøveansvarlige og kommunale naturfagskonsulenter – og med en bred tilslutning fra de involverede. På den måde understøttes det samarbejde, der er nødvendigt for at få en god proces frem mod prøven.

Det anbefales, at skolerne inddrager den kommunale naturfagskoordinator. Se en liste over de kommunale naturfagskoordinatorer (astra.dk)

Forsøgsskolerne får inspiration til undervisningen frem mod forsøgsprøverne fra skoleårets begyndelse. Skolerne vil fx få adgang til en række øvelser/aktiviteter, som løbende kan understøtte den faglige udvikling hos eleven og i klassen, herunder til arbejdet med simuleringer. De konkrete materialer bliver fuldt op med et fagligt webinar, så skolerne får mulighed for at arbejde systematisk med disse elementer i undervisningen. Herudover vil deltagelse i eksempelprøverne give elever og lærere et godt indblik i, hvad forsøgsprøven indeholder.

Sidst opdateret: 12. maj 2021