Hop til indhold

Adgang til prøver i 9. klasse

Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. I oversigten over prøvefag i 9. klasse fremgår det, hvilke prøver der er bundne, og hvilke der er til udtræk.

Elever i 9. klasse kan efter samråd med forældre og lærere tilmeldes til prøve i de prøveforberedende valgfag fransk, tysk, håndværk og design og madkundskab.

Elever, som ikke i rette tid har afleveret dispositioner og synopser i fag, hvor det er påkrævet for at gå til prøve, kan ikke deltage i prøven. Eleverne betragtes her som udeblevet fra prøve.

Adgang til prøver 10. klasse

Prøverne i 10. klasse er frivillige, men en elev i 10. klasse kan kun tilmeldes til prøve i et fag, hvis eleven har fulgt undervisningen i faget frem til prøveafviklingen. Desuden kan eleverne kun aflægge prøve i et fag, hvis de har fulgt undervisningen i det pågældende skoleår. Det er skolelederens vurdering, om eleven har fulgt undervisningen i et sådan omfang, at eleven kan aflægge prøve i faget.

En elev i 10. klasse kan efter samråd med forældre og lærere tilmeldes til prøve. I oversigten over prøvefag i 10. klasse fremgår hvilke prøver, elever kan tilmeldes. Det er skolens ansvar at tilmelde eleverne til prøve.

Elever i 10. klasse kan vælge at kombinere 10. klassesprøver og de bundne 9. klassesprøver i de fag, hvor der både er en skriftlig og en mundtlig prøve. I fagene dansk og matematik kan eleverne dog ikke kombinere 9. klasses- og 10. klassesprøver i de skriftlige prøver. I faget dansk kan eleven for eksempel ikke aflægge prøve i skriftlig fremstilling for 10. klasse og prøven i retskrivning for 9. klasse.

Hvis prøven i et fag består af en mundtlig og en skriftlig del, kan eleven vælge at tage prøven i den ene del og fravælge den anden del. Hvis den skriftlige prøve består af flere prøver, er prøven først aflagt, når eleven har gennemført alle prøver. Fx skal eleven aflægge prøve i både matematik uden hjælpemidler og i matematik med hjælpemidler, før prøven i skriftlig matematik kan betragtes som aflagt. Det samme gælder for prøven i skriftlig dansk, her vil eleven skulle aflægge prøve i retskrivning, læsning og skriftlig fremstilling. 

8. klasse

Alle elever i 8. klasse skal fra skoleåret 2020/2021 aflægge en bunden prøve i et af de to-årige praktisk/musiske valgfag musik, billedkunst, madkundskab og håndværk og design.

Sidst opdateret: 2. august 2023