Hop til indhold

Adgang til prøver i 9. klasse

Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. I oversigten over prøvefag i 9. klasse fremgår det, hvilke prøver der er bundne, og hvilke der er til udtræk.

Elever i 9. klasse kan efter samråd med forældre og lærere tilmeldes til prøve i de prøveforberedende valgfag fransk, tysk, håndværk og design og madkundskab.

Elever, som ikke i rette tid har afleveret dispositioner og synopser i fag, hvor det er påkrævet for at gå til prøve, kan ikke deltage i prøven. Eleverne betragtes her som udeblevet fra prøve.

Adgang til prøver 10. klasse

Prøverne i 10. klasse er frivillige, men en elev i 10. klasse kan kun tilmeldes til prøve i et fag, hvis eleven har fulgt undervisningen i faget frem til prøveafviklingen. Desuden kan eleverne kun aflægge prøve i et fag, hvis de har fulgt undervisningen i det pågældende skoleår. Det er skolelederens vurdering, om eleven har fulgt undervisningen i et sådan omfang, at eleven kan aflægge prøve i faget.

En elev i 10. klasse kan efter samråd med forældre og lærere tilmeldes til prøve. I oversigten over prøvefag i 10. klasse fremgår hvilke prøver, elever kan tilmeldes. Det er skolens ansvar at tilmelde eleverne til prøve.

Elever i 10. klasse kan vælge at kombinere 10. klassesprøver og de bundne 9. klassesprøver i de fag, hvor der både er en skriftlig og en mundtlig prøve. I fagene dansk og matematik kan eleverne dog ikke kombinere 9. klasses- og 10. klassesprøver i de skriftlige prøver. I faget dansk kan eleven for eksempel ikke aflægge prøve i skriftlig fremstilling for 10. klasse og prøven i retskrivning for 9. klasse.

Hvis prøven i et fag består af en mundtlig og en skriftlig del, kan eleven vælge at tage prøven i den ene del og fravælge den anden del. Prøven i læsning og retskrivning for 9. klasse kan aflægges hver for sig. Det samme gælder 9. klassesprøven i matematik med hjælpemidler og matematik uden hjælpemidler.

8. klasse

Alle elever i 8. klasse skal fra skoleåret 2020/2021 aflægge en bunden prøve i et af de to-årige praktisk/musiske valgfag musik, billedkunst, madkundskab og håndværk og design.

Sidst opdateret: 15. september 2021