Hop til indhold

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Mandag den 2. maj  
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13.30-17.30 FP10 Dansk, skriftlig prøve

 

Tirsdag den 3. maj  
kl. 9.00-10.00 FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 10.00-13.00 FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 14.00-18.00
FP10 Matematik

 

Onsdag den 4. maj  
kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning
kl. 12.00-15.00 FP10 Tysk

 

Torsdag den 5. maj  
kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Engelsk

 

Fredag den 6. maj  
kl. 9.00-12.00 FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Fransk

 

Mandag den 9. maj  
kl. 9.00-12.00 FP9 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag

 

Tirsdag den 10. maj  
kl. 9.00-10.00 FP9 Biologi udtræksfag
kl. 9.00-10.00 FP9 Geografi udtræksfag
kl. 9.00-10.00
FP9 Fysik/kemi udtræksfag

De mundtlige og praktiske prøver

De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden mandag den 23. maj til onsdag den 22. juni 2022.

Beskikkede censorer ved de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik bliver udsendt i perioden 7.-9. juni 2022.

Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 10. juni 2022.

Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og engelsk, tysk og fransk samt historie, samfundsfag og kristendomskundskab bliver udsendt i perioden 13.-16. juni 2022.

De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 17. juni 2022.

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 8. og 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Styrelsen for It og Læring senest fredag den 17. juni 2022. Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet senest onsdag den 22. juni 2022.

Sidst opdateret: 21. september 2021