Hop til indhold

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Torsdag den 2. maj
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13.30-16.30 FP10 Tysk
Fredag den 3. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning
kl. 12.00-15.00
FP10 Fransk
Mandag den 6. maj
kl. 9.00-10.00
FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 10.00-13.00
FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 14.00-18.00
FP10 Matematik
Tirsdag den 7. maj
kl. 9.00-12.00
FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-17.00
FP10 Dansk
Onsdag den 8. maj
kl. 9.00-10.00
FP9 Biologi udtræksfag
kl. 9.00-10.00
FP9 Geografi udtræksfag
kl. 9.00-10.00
FP9 Fysik/kemi udtræksfag
kl. 12.00-15.00
FP10 Engelsk
Mandag den 13. maj
kl. 9.00-12.00
FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag
Tirsdag den 14. maj
kl. 9.00-12.00
FP9 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag

De mundtlige og praktiske prøver

De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden torsdag den 23. maj til onsdag den 26. juni 2024, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver i 9. og 10. klasse fredag den 14. juni 2024.

De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 21. juni 2024.

Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10), engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab samt i de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik i perioden 10. juni – 13. juni 2024.

Indberetning af karakterer

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse: 

 • Dansk skriftlig (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling)
 • Dansk mundtlig
 • Matematik skriftlig (prøven med og uden hjælpemidler)
 • Engelsk mundtlig
 • Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi
 • Udtræksprøve i den humanistiske fagblok
 • Udtræksprøve i den naturfaglige fagblok

skal være indberettet elektronisk til Styrelsen for It og Læring senest fredag den 21. juni 2024. 

Karakterer for den enkelte elev i prøver i 10. klasse: 

 • Dansk skriftlig
 • Dansk mundtlig
 • Matematik skriftlig 
 • Matematik mundtlig
 • Engelsk skriftlig 
 • Engelsk mundtlig

skal være indberettet elektronisk til Styrelsen for It og Læring senest fredag den 21. juni 2024. 

Øvrige prøvekarakterer:

 • Frivillige prøver i tysk og fransk (3. fremmedsprog) (FP9)
 • Obligatorisk 8.-klasseprøve i valgfagene håndværk og design, billedkunst, madkundskab og musik 
 • Frivillig 8./9.-klasseprøve i valgfagene håndværk og design, billedkunst, madkundskab og musik
 • Tysk skriftlig (FP10)
 • Tysk mundtlig (FP10)
 • Fransk skriftlig (FP10)
 • Fransk mundtlig (FP10)
 • Fysik/kemi (FP10)

skal være indberettet elektronisk til Styrelsen for It og Læring senest onsdag den 26. juni 2024.

Sidst opdateret: 26. februar 2024