Hop til indhold

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Tirsdag den 2. maj
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13:30-17:30 FP10 Dansk, skriftlig prøve
Onsdag den 3. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 10.00-13.00 FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 14.00-18.00 FP10 Matematik
Torsdag den 4. maj
kl. 9.00-10.00
FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30
FP9 Dansk, læsning
kl. 12.00-15.00
FP10 Tysk
Mandag den 8. maj
kl. 9.00-12.00
FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-16.00
FP10 Engelsk
Tirsdag den 9. maj
kl. 9.00-12.00
FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag
kl. 13.00-16.00
FP10 Fransk
Onsdag den 10. maj
kl. 9.00-12.00
FP9 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag
Torsdag den 11. maj
kl. 9.00-10.00
FP9 Biologi udtræksfag
kl. 9.00-10.00
FP9 Geografi udtræksfag
kl. 9.00-10.00
FP9 Fysik/kemi udtræksfag

De mundtlige og praktiske prøver

De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden mandag den 22. maj til onsdag den 21. juni 2023, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 9. juni 2023.

De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 16. juni 2023.

Beskikkede censorer ved de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik bliver udsendt i perioden 6.-8. juni 2023.

Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og engelsk, tysk og fransk samt historie, samfundsfag og kristendomskundskab i perioden 12. juni – 15. juni 2023.

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Styrelsen for It og Læring senest fredag den 16. juni 2023. Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet senest onsdag den 21. juni 2023.

Sidst opdateret: 2. august 2023