Hop til indhold

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Mandag den 3. maj  
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13.30-17.30 FP10 Dansk, skriftlig fremstilling
Tirsdag den 4. maj  
kl. 9.00-10.00 FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 10.00-13.00 FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 14.00-18.00
FP10 Matematik
Onsdag den 5. maj  
kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning

De mundtlige og praktiske prøver

De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden torsdag den 27. maj til onsdag den 23. juni 2021.

Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 18. juni 2021.

De obligatoriske mundtlige prøver i 9. klasse (dansk og engelsk) samt de mundtlige prøver i dansk og matematik i 10. klasse skal være afsluttet senest torsdag den 17. juni 2021.

Beskikkede censorer i dansk, matematik og engelsk bliver udsendt i perioden 14. juni – 17. juni 2021.

Karakterer fra de obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver, hvor standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakter) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Børne- og Undervisningsministeriet senest fredag den 18. juni 2021. Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet senest onsdag den 23. juni 2021.

Sidst opdateret: 15. september 2021