Hop til indhold

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Mandag den 3. maj  
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13.30-17.30 FP10 Dansk, skriftlig fremstilling

 

Tirsdag den 4. maj  
kl. 9.00-10.00 FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 10.00-13.00 FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 14.00-18.00
FP10 Matematik

 

Onsdag den 5. maj  
kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning
kl. 12.00-15.00 FP10 Tysk

 

Torsdag den 6. maj  
kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-16.00
FP10 Engelsk

 

Fredag den 7. maj  
kl. 9.00-12.00 FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag
kl. 13.00-16.00
FP10 Fransk

 

Mandag den 10. maj  
kl. 9.00-12.00 FP9 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag 

 

Tirsdag den 11. maj  
kl. 9.00-10.00 FP9 Biologi udtræksfag
kl. 9.00-10.00 FP9 Geografi udtræksfag
kl. 9.00-10.00
FP9 Fysik/kemi udtræksfag

 

Onsdag den 12. maj  
kl. 9.00-12.00 Forbeholdt forsøgsarbejder

De mundtlige og praktiske prøver

De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden torsdag den 27. maj til onsdag den 23. juni 2021.

Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 11. juni 2021.

De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse (det vil sige de bundne prøver og udtræksprøver) samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 18. juni 2021. 

Fra den 21. til den 23. juni 2021 kan der kun afholdes frivillige prøver i 9. klasse samt 10.- klasseprøverne i fysik/kemi, tysk og fransk.

Beskikkede censorer i håndværk og design, madkundskab, billedkunst og musik bliver udsendt i perioden 7. juni – 10. juni 2021. Beskikkede censorer i dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, idræt, historie, samfundsfag, kristendomskundskab samt fælles prøven i fysik/kemi, biologi og geografi bliver udsendt i perioden 14. juni – 17. juni 2021.

Karakterer i de obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige de bundne prøver og udtræksprøver) samt prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse for den enkelte elev skal være indberettet elektronisk til Børne- og Undervisningsministeriet senest fredag den 18. juni 2021. Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet senest onsdag den 23. juni 2021.

Sidst opdateret: 12. januar 2021