De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Mandag den 4. maj  
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13.30-17.30 FP10 Dansk, skriftlig fremstilling

 

Tirsdag den 5. maj  
kl. 9.00-10.00 FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 10.00-13.00 FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 14.00-18.00
FP10 Matematik

 

Onsdag den 6. maj  
kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning
kl. 12.00-15.00 FP10 Tysk

 

Torsdag den 7. maj  
kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-16.00
FP10 Engelsk

 

Mandag den 11. maj  
kl. 9.00-12.00 FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Fransk

 

Tirsdag den 12. maj  
kl. 9.00-12.00 FP9 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag

 

Onsdag den 13. maj  
kl. 9.00-10.00 FP9 Biologi udtræksfag
kl. 9.00-10.00 FP9 Geografi udtræksfag
kl. 9.00-10.00
FP9 Fysik/kemi udtræksfag

 

Torsdag den 14. maj  
kl. 9.00-12.00 Forbeholdt forsøgsarbejder

 

Mundtlige og praktiske prøver

De mundtlige og praktiske prøver afholdes i perioden onsdag den 27. maj til onsdag den 24. juni 2020.

De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse (dvs. bundne prøver og udtræksprøver) samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 19. juni 2020.

Frivillige prøver i håndværk og design, madkundskab og 3. fremmedsprog kan holdes i hele perioden frem til den 24. juni 2020.

Fredag den 12. juni må der ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver, da dagen er reserveret til afholdelse af optagelsesprøver.

Karakterer i de obligatoriske prøver i 9. klasse (dvs. de bunde prøver og udtræksprøver) samt prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse for den enkelte elev skal være indberettet elektronisk til Børne- og Undervisningsministeriet senest fredag den 19. juni 2020. Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet senest den 24. juni 2020.

Sidst opdateret: 2. marts 2020